Press "Enter" to skip to content

Tichete sociale Paşte 2024, de azi se depun cererile. Banii sunt aduşi de poştaş în Săptămâna Mare

Ajutorul va fi acordat pensionarilor cu venituri mici, persoanelor cu handicap și oamenilor fără adăpost. Cu aceste tichete, oamenii vor putea cumpăra alimente, haine sau produse de igienă.

Tichete sociale Paşte 2024 pentru pensionarii cu venituri mici. Câţi bani intră pe card în Săptămâna Mare, veşti bune pentru românii cu venituri mici, care primesc bani şi de la primării, pe lângă voucherele de 250 de lei pentru alimente şi cele de 750 de lei pentru facturi.

Primăria Municipiului Slatina va demara cel de-al XVI-lea sezon de acordare a tichetelor sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2024. Slătinenii care îndeplinesc condițiile își pot depune cererile în perioada 19 februarie-15 martie, în cele nouă puncte de pe raza municipiului amenajate și în sezonul trecut.

Cine sunt românii greu încercați vor primi tichete pentru masa pentru Paște? Ajutorul va fi acordat pensionarilor cu venituri mici, persoanelor cu handicap și oamenilor fără adăpost. Cu aceste tichete, oamenii vor putea cumpăra alimente, haine sau produse de igienă.

Campania de depunere a cererilor pentru tichetele sociale de Paște a început. La Slatina, Direcția de Asistență Socială a anunțat că oferă acest tip de ajutor pentru persoanele vulnerabile și anul acesta.

„În perioada 19 februarie 15 martie se vor primi cereri pentru acordarea tichetelor de sărbători Paște. Sunt persoane cu handicap grav accentuat și mediu pensionarii și beneficiarii de legi speciale care au venituri până în 1.400 de lei. Persoanele peste 65 de ani care sunt beneficiari de venit minim de incluziune și persoanele fără adăpost”, a explicat Nora Popescu, directorul Direcției de Asistență Socială Slatina. Fosta șefă a Casei de Pensii aruncă bomba! Cine sunt bătrânii care vor avea pensia dublată

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială spun că beneficiarii trebuie să acorde mare atenție documentelor depuse. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea tichetelor sociale sunt aceleași.Potrivit Primăriei Slatina, pot beneficia de aceste tichete următoarele categorii:

-persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu;

-pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.400 lei/lună;

-beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale care nu au calitatea de pensionari, ale căror venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 1400 lei/luna.

-pentru persoane fără adăpost al cărui venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul net al salariului minim brut pe țară garantat în plată;

-persoane peste 65 ani (împliniți la data solicitării) beneficiare de venit minim de incluziune.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente: 1.Pentru persoane cu handicap grav/accentuat/mediu:

 • act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
 • act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
 • certificat de încadrare în grad de handicap grav / accentuat / mediu.
  2.Pentru pensionari și beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale:
 • act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
 • act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.
 • cupoane / decizii pensie, indemnizatii speciale / alte documente de venituri din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii.
 • 3.Pentru persoane fără adăpost al cărui venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul net al salariului minim brut pe țară garantat în plată:
 • act de identitate al solicitantului și al reprezentantului legal al acestuia, după caz.
  4.Pentru persoane peste 65 ani (împliniți la data solicitării) beneficiare de venit minim de incluziune:
 • act de identitate al solicitantului și al reprezentantului legal al acestuia, după caz.
  Notă: Pentru categoriile prevăzute la pozițiile 3 și 4, certificarea apartenenței la grupul țintă se face de către Direcția de Asistență Socială Slatina.

Tichetele sociale, în valoare de 150 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (150 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.
Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:
a) Primăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire:
‐ sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
‐ Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;
‐ Direcția Administrare Patrimoniu: str. Unirii, nr. 2B
b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:

-sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;

-Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

-Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

c) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

d) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire: Casieria din str. Artileriei, nr. 2;

e) Loctrans – 1 punct de primire:Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice la adresa office@das-slatina.ro, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page