Press "Enter" to skip to content

Rugăciune pentru sporul casei, binele familiei și izbăvirea de pagube. Rostește-o chiar astăzi

Citește această rugăciune pentru sporul casei zilnic. Este de ajutor și pentru binele familiei, dar și pentru izbăvirea de pagube și necazuri. Zilele de post, de peste an, dacă sunt ținute, fac ca rugăciunile să fie și mai puternice.

Fiecare credincios se roagă pentru diferite trebuințe – de bani, de sănătatea familiei, pentru sporul casei, binele celor apropiați și multe altele.


Cel mai important lucru de înțeles este acela că pentru a primi ceva necesar, precum spui în rugăciune, este necesar să oferi ceva la schimb.


Acest lucru poate însemna respectarea posturilor de peste an, păstrarea gândurilor pozitive, alungarea gândurilor necurate care îmbolnăvesc.

Despre rugăciunile pentru sporul casei poți afla de la duhovnicul tău sau de la un preot. Acesta îți va ghida pașii pe drumul pe care ți-l dorești, să ai spor în toate.

Rugăciune pentru sporul casei, binele familiei și izbăvirea de pagube

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea.

Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci.
Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page