Press "Enter" to skip to content

Psalmul 50 – Cea mai puternică rugăciune protectia ta si a familiei tale

Psalmul 50, are o putere deosebită, fiind recomandată de marii duhovnici români ca rugăciune pentru ușurarea sufletului și implorarea ajutorului dumnezeiesc.

Îmbinată cu spovedania, participarea la slujba de duminică (Sfânta Liturghie), rugăciunea aceasta va ajuta mult pe oricine o rostește cu credință.

Psalmul 50

I. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul mei mă curățește.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 5. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. 7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spală-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 9. Auzului meu vei da bucurie și veselie: bucura-se-vor oasele mele cele smerite. 10. Întoarcem fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. 11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 14. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

15. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. 17. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le voi binevoi. 18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19.Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tăi vițel.

Psalmul 50, unul dintre cei 7 psalmi penitențiali ai prorocului David, este o creație literară de o profunzime excepțională, care surprinde în amănunt starea degradată a omului căzut în păcat, dar și pocăința pe care acesta este dator să o facă pentru a restabili legătura cu Dumnezeu, ruptă atunci când omul își întoarce fața, dinspre Dumnezeu, spre fărădelege.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page