Press "Enter" to skip to content

Inspecția Muncii: Obligația firmelor de a majora salariile angajaților încadrați cu salariul minim de peste 2 ani. Cum se procedează

Inspecția Muncii (ITM) a explicat într-un anunț postat recent pe site-ul său oficial cum trebuie să procedeze firmele și alți angajatori din România pentru a-și îndeplini obligația, intrată în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, de a majora remunerațiile angajaților încadrați cu salariul minim de peste 2 ani, 406.293 de salariați fiind în această situație, la nivel național.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu salariul minim mai mult de 24 de luni, atât pentru contractele cu norma întreagă, cât și pentru cele cu timp parțial.

Obligația introdusă în Codul Muncii în anul 2021, odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr.142/2021, prevede ca:

„(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022”.

  • Perioada de 24 de luni se calculează începând cu 1 ianuarie 2022. Astfel, tuturor salariaților angajați cu salariul minim pe economie, anterior anului 2022, trebuie să li se mărească salariul de bază începând cu 01.01.2024. Pentru salariații angajați după data de 1 ianuarie 2022 inclusiv, se vor calcula individual 24 de luni de la data angajării, urmând ca aceea să fie data de la care trebuie majorat salariul.
  • Majorarea nivelului salariului de bază se va negocia cu fiecare salariat care îndeplinește condiția de vechime, iar rezultatul se va concretiza prin încheierea unui act adițional, semnat de ambele părți, având în vedere că un contract individual de muncă poate fi modificat doar în baza prevederilor legale sau prin acordul părţilor.
  • Pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi legale, angajatorii vor avea în vedere nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin act normativ.
  • IMPORTANT: Modificarea salariului de bază se înregistează și se transmite în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform prevederilor H.G. nr.905/2017.

Acest anunț a fost postat de Inspecția Muncii pe data de 5 ianuarie 2024. De asemenea, instituția a postat anunțul pe pagina sa de Facebook, dar cititorii au reclamat faptul că, anterior, Inspecția Muncii postase un alt anunț, mai extins, pe care l-a șters ulterior. Acel anunț, șters de Inspecția Muncii, preciza că salariul minim este 3.300 de lei brut, așa cum a fost stabilit de la 1 octombrie 2023, și că pentru angajații din construcții și sectorul agro-alimentar nu se aplică prevederile privind majorarea obligatorie a salariului minim, pentru că ei au salariu minim diferențiat pe sector:

„Pentru ducerea la indeplinire a acestor prevederi legale, angajatori vor avea in vedere nivelul salariului de baza minim brut pe tară garantat in plat de 3.300 lei lunar, stabilit incepand cu 1 octombrie 2023, prin H.G. nr.900/2023.

Tinând cont de faptul ca prevederea din Codul muncii se refera doar la salariul minim stabilit prin hotrare de guvern, salariile angajatilor din constructii sau industria agroalimentară, stabilite prin alte acte normative nu intră sub incidenta dispozitiilor prezentate mai sus”.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page