Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 6 octombrie 2022: Sărbătoare mare în calendarul creștin! Cui trebuie să-i urezi joi „La Mulți Ani?” Rugăciune pentru iertarea păcatelor și ieșirea din necazuri

Calendar ortodox 6 octombrie 2022. Zi de sărbătoare în calendarul creștin! Joi este ziua onomastică a tuturor celor care poartă numele acestui mare sfânt. Rugăciunea grabnic ajutătoare pe care e bine să o rostim în această zi.

Calendar ortodox 6 octombrie 2022. Joi este sărbătoare în calendarul creștin, atunci când Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Apostol Toma, unul din cei 12 apostoli care l-au însoțit pe Iisus Hristos.

În conformitate cu Tradiția Bisericii, Sfântul Apostol Toma a înființat Bisericile Creștine din Palestina, Mesopotamia, Parția, Etiopia și India.

Rugăciune pentru iertarea păcatelor și ieșirea din necazuri pe care este bine să o rostească joi toți credincioșii. 

Calendar ortodox 6 octombrie 2022. Sfântul Apostol Toma, sărbătoare în calendarul creștin.

Conform Sfintei Scripturi, Sfântul Apostolul Toma s-a născut în orașul gaileean Pansada, iar de meserie era pescar. La auzul veștii că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru a decis să lase totul în urmă și să îl urmeze pe Hristos.

Porecla sa de „Toma-Necredinciosul” i se trage de la faptul că acesta nu a crezut relatările ucenicilor despre Învierea lui Iisus.

La 8 zile de la Înviere, Mântuitorul i se arată lui Toma arătându-i rănile, ceea ce l-a determinat pe acesta sa meargă în întreaga lume să răspândească vestea Învierii Mântuitorului, regretând ca s-a îndoit de spusele ucenicilor.

Deși unele icoane numesc acest eveniment ca „Toma necredinciosul” acest lucru s-a dovedit a fi eronat, dat fiind faptul ca in grecește inscripția citește „Atingerea lui Toma”, pe când in slavona înseamnă „Încredințarea lui Toma”. 

În conformitate cu Tradiția Bisericii, Sfântul Apostol Toma a înființat Bisericile Creștine din Palestina, Mesopotamia, Parția, Etiopia și India. 

Propovăduirea Evangheliei i-a adus moarte de mucenic Sfântului Apostol Toma. Pentru că i-a convertit pe fiul și pe soția guvernatorului orașului indian Meliapur (Melipur), Sfântul Apostol a fost întemnițat, torturat, și în final, fiind străpuns cu cinci sulițe, el s-a dus la Domnul. O parte din moaștele Sfântului Apostol Toma sunt în India, în Ungaria și la Muntele Athos, potrivit orthodoxwiki.org . 

Calendar ortodox 6 octombrie 2022. Rugăciune 

Rugăciune puternica de ajutor la Sfântul Toma

O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Sfinte Apostole Toma, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

O, Sfinte Apostol a lui Hristos Toma! Te rugam, ocrotește-ne și păzește-ne pre noi cu rugăciunile tale de ispitele diavolești, de căderile în păcat și cere nouă, robilor lui Dumnezeu (aici se rostește numele celui ce se roagă) ajutor de sus în vremea necredinței, ca să nu ne împiedicăm de piatra ispitirii, ci să mergem neabătut pe calea poruncilor lui Hristos până vom ajunge în fericitele locașuri ale raiului.

O, Apostol al Mântuitorului! Nu ne rușina pre noi, ci fii nouă ajutor și apărător în toată viata noastră și ajută ca această viaţă vremelnică să o săvârșim cu frică de Dumnezeu și cu evlavie și să ne învrednicim de răspuns bine-primită Strașnica judecată a lui Hristos, ca să preaslăvim preafrumosul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.„ 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page