Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023. Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia. Rugăciunea pe care să o rostiți ca să vă meargă bine

În a cincea zi a lunii noiembrie, sunt prăznuiţi Sfinșii Mucenici Galaction și Epistimi. În această zi, este recomandat să rostești o scurtă rugăciune ca să-ți meargă bine.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023. Sotii Galaction si Epistimi au vietuit in timpul imparatului Deciu (249-253). S-au nascut in cetatea Emesiei, din Fenicia. Levchipia, mama lui Galaction, stearpa din fire, a ramas insarcinata dupa ce a primit Sfantul Botez. Ea a trecut la cele vesnice cand Galaction a implinit varsta pentru casatorie. Dupa nasterea lui Galaction, a primit botezul si tatal sau.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023. Acesta l-a logodit cu Epistimi, o fata pagana. Desi Galaction nu a dorit casatoria, a reusit sa o convinga pe Epistimi ca trebuie sa se boteze si impreuna, au ales calea calugariei.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023. Nu au mai iesit din manastirile lor si nu s-au mai vazut unul cu celalalt decat inaintea mortii lor mucenicesti.

In timpul persecutiei impotriva crestinilor, Galaction a fost adus inaintea tribunalului si biciuit pentru credinta sa in Hristos. Cand Epistimi a aflat ca logodnicul ei, Galaction, este in chinuri, a alergat la el si l-a implorat sa o primeasca si pe ea in impartasirea de chinurile pentru Domnul. Plangand pentru biciuirea lui Galaction, tortionarii au biciuit-o si pe ea salbatic. Dupa alte chinuri, acestia le-au taiat mainile, picioarele si apoi capetele.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2023. Rugăciunea pe care ar trebui să o facă toți credincioșii

Troparul Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cuvântătorii luminători cei neînseraţi, pe cerurile cele cuvântătoare, care au strălucit mai mult decât soarele pe pământ, pe mucenicii cei Dumnezeieşti ai lui Hristos, cu cântări duhovniceşti şi cu credinţă să-i cinstim pururea.

Stih: Sfinte Mucenice Galaction, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din rădăcina elinească cea stearpă, ai răsărit odraslă bine înflorită de Dumnezeu dăruită, Sfinte Galaction, punând înaintea lumii roadele credinţei celei neschimbate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ştiinţă desăvârşită căutând credinţa cea către Hristos, ai alergat spre cunoştinţa Lui. Şi aflând dar Dumnezeiesc, ca o mireasă te-ai logodit cu El, Sfântă Epistimia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înecatu-m-am eu ticălosul în adâncul multelor mele fapte, dar către tine scap, Maica lui Dumnezeu cea Bună: dă-mi mână de ajutor şi mă izbăveşte.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dorirea de viaţa cea mai bună şi de desfătarea negrăită, ai dispreţuit cele pieritoare şi toate cele veselitoare ale celor curgătoare, urmând lui Hristos cu bună ascultare, Sfinte Galaction, dimpreună cu Sfânta Epistimia.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvindu-vă din laţurile cele trupeşti şi din multe feluri de patimi prin sihăstrie, v-aţi legat de dragostea lui Hristos şi v-aţi adus jertfă curată prin mucenicie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădându-vă de lume, v-aţi legat mai vârtos de Dumnezeiasca dragoste a lui Hristos, luptătorilor cu duhul şi prin multe chinuri v-aţi învrednicit de Dumnezeiasca Împărăţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu este nimeni care să fi năzuit către Acoperământul tău şi să nu fi primit îndurările tale cele multe, Fecioară. Pentru aceea te rog, ajută-mă să aflu şi eu ajutorul tău.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă, strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu te-a arătat pe tine odraslă de virtuţi din pântece sterp, înmulţind roadele şi arătând roditoare prin îndemnuri pe soţia ta.

Stih: Sfinte Mucenice Galaction, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos L-ai iubit, lumea ai urât, avuţia ai dispreţuit-o, slava, dezmierdarea şi cinstea nu le-ai socotit; schimbând cu adevărat pe cele pieritoare cu cele nepieritoare, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe urmele lui Hristos ai urmat neabătut, Sfinte Galaction, împreună cu Cinstita Epistimia, slăvite. Pentru aceea te-ai învrednicit de la Dânsul de Slavă şi de cunună.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaşul trupului meu rău l-am întinat, Preasfântă Fecioară. Ceea ce eşti Locuinţa cea Curată a lui Dumnezeu, curăţeşte-mă de toată spurcăciunea patimilor mele, cu rugăciunile tale.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, pe Tine Cel Ce le chemi din negura greşelilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină şi strălucind cu podoabele nestricăciunii, Sfinte Galaction Înţelepte, ai hotărât pe soţia ta să fie curată împreună cu tine, luând jugul cel uşor al lui Hristos.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfierbântându-vă cu focul ispitelor, aţi stins focul poftelor şi focul mulţimii de zei, amândoi unindu-vă cugetele spre cele de folos, întru dureri de multe feluri ale sufletului şi ale trupului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plecându-vă Legii lui Dumnezeu şi ridicând Crucea pe umeri, aţi ales viaţa cea fără de prihană şi v-aţi împodobit cu cununi îndoite, strălucind după Lege cu nevoinţele sihăstriei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Căruţă Luminoasă a Soarelui, te rog, curăţeşte şi întinăciunea sufletului meu, a robului tău. Grăbeşte harul milostivirii tale şi mă vindecă pe mine care sunt bolnav, Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De silnicia vieţii scârbindu-vă cu înţelepciune, aţi ales viaţa cea fără prihană, ca nişte apărători asupra firii şi strălucind întru nevoinţe îndoite, v-aţi împodobit cu cununi îndoite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând despărţirea trupurilor cu unirea sufletelor prin credinţă, aţi surpat mai înainte pe vrăjmaşii cei fără de trup. Şi iarăşi arătându-se, i-aţi biruit cu puterea Dumnezeiescului Duh.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După Lege s-au distins Sfântul Galaction cel lăudat şi soţia lui cea cugetătoare de Dumnezeu, Sfânta Epistimia, bărbăteşte şi cu tărie. Pentru rugăciunile lor dăruieşte, Cuvinte tuturor, milele Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îmbunătăţeşte, Stăpână, sufletul meu cel înrăutăţit în multe greşeli şi te roagă lui Dumnezeu, Dătătorului tuturor bunătăţilor, să mă învrednicească de Împărăţia cea de sus.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Cu adunările mucenicilor lui Hristos împreună v-aţi numărat. Cu tari nevoinţe luminat nevoindu-vă, Sfinte Galaction mult lăudate, cu cinstită soţia ta şi împreună pătimitoarea Sfânta Epistimia, nu înceta rugându-te unuia Dumnezeu pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul, cuvioşilor tineri. Iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Harul Duhului cel dătător de rouă preaînţelepţeşte vă răcorea pe voi, cei ce eraţi arşi cu focul ispitelor şi al ostenelilor de sihăstrie, ca şi răbdarea chinurilor, pe care cu tărie le-aţi suferit întru mucenicie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru dragostea curăţiei şi a sihăstriei aţi poftit osebire întru unirea sufletului şi prin credinţă tare fiind legaţi, iarăşi v-aţi unit la luptele cele de pătimire, cuvioşilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prealăudatul Galaction, plecându-se la poruncile Împăratului tuturor, poruncile păgânilor le-a socotit ca pe nişte bârfeli. Pentru aceea a luat moştenire Împărăţia Cerurilor întru Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Aleasă ai fost, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, decât puterile cele cugetătoare. Că pe Cel pe Care acelea nicidecum nu îndrăznesc a-L vedea, L-ai ţinut în braţele tale. Pentru aceea cu glasuri de mulţumire te slăvim.

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioşilor…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având dragoste mai fierbinte către Hristos decât către pofta firii, cu tot gândul v-aţi lepădat a nu vă aduce aminte de trup şi de sânge; înţelepţeşte depărtându-vă de averea cea materială.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Minunat v-aţi depărtat de dragostea trupului şi Dumnezeieşte v-aţi unit cu dragostea curăţiei şi v-aţi potrivit cu dragostea lui Hristos; cei ce sunteţi lauda celor ce vieţuiesc întru însoţire şi mare minune celor fără soţie.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Vrând să câştigi Împărăţia cea de sus, minunate mucenice, ai cuprins-o cumpărând-o cu sângiurile voastre, Sfinte Galaction, dimpreună cu Sfânta Epistimia, ceea ce bine s-a nevoit cu tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi ca un Scaun de foc, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pe Cel Ce Se odihneşte în Sânurile Părinteşti; pe Care roagă-L pentru noi, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne izbăvim de osânda cea veşnică.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie ai izvorât cuvioşilor rouă şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întăriţi cu dragostea lui Hristos, răceala vieţii şi a dragostei firii şi legăturile trupului le-aţi rupt pentru Treimea cea întru o Dumnezeire, mucenicilor, biruind amândoi materia trupului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuind în ceruri cu cetele mucenicilor şi cu cetele fecioarelor şi veselindu-te întru lumină dimpreună cu soţia ta Sfânta Epistimia, dă-ne nouă, Sfinte Galaction, dezlegare de rele, biruinţă binecredincioşilor creştini, pace lumii şi mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unindu-se întru una prin credinţă foarte cu tărie, Prealăudatul, Minunatul şi Preaînţeleptul Galaction, fiind legat dimpreună cu Cinstita Epistimia, s-au nevoit întru o unire de cuget vitejeşte. Cu rugăciu nile lor milostiveşte-Te spre noi, ca Unul ce eşti Preabun, Cuvinte al lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu glasuri de mulţumire te lăudăm pe tine cei ce prin mijlocirea ta am dobândit îndumnezeirea cu adevărat şi strigăm ţie: Bucură-te cea fără de prihană; Bucură-te cea Binecuvântată; Bucură-te Palatul Împăratului tuturor şi Dumnezeu; Bucură-te Maică Fecioară.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Oştile îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat; pe Care mărindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Înfrumuseţându-ţi cugetul sufletului tău cu postul, luminezi pe credincioşi cu razele pătimirii, Sfinte Galaction, Fericite. Pentru aceasta săvârşind cu credinţă, sfânta şi de lumină purtătoare prăznuirea ta, strigăm către tine cu credinţă: ca unul ce ai îndrăznire către Hristos, roagă-te să ne mântuim noi toţi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară cu totul fără prihană, care ai născut pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă, Aceluia roagă-te neîncetat împreună cu cei fără de trup, să ne dea iertare de greşeli şi îndreptare vieţii mai înainte de sfârşit, nouă celor ce cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm pe tine după datorie, Una Prealăudată.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Dacă Te-a văzut pe Tine Înălţat pe Cruce Preacurată Maica Ta, Cuvinte al lui Dumnezeu, tânguindu-se ca o Maică, zicea: ce minune nouă şi străină este aceasta, Fiul meu? Cum Te aduni cu moartea, Viaţa tuturor, vrând să înviezi pe cei morţi ca un Milostiv?

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page