Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 27 septembrie 2022. Cruce neagră: Sfântul Antim Ivireanul. Rugăciune pentru pace în lume

Sfântul Antim Ivireanul, pe care îl părznuim pe 27 septembrie, a fost autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană.

Sărbători religioase 27 septembrie 2022

Ortodoxe: Sf Antim Ivireanul

Greco-catolice: Sf. m. Calistrat și cei împreună cu el; [Sf. Vincențiu de Paul]

Romano-catolice: Sf. Vincenţiu de Paul, pr. **

Calendar ortodox 27 septembrie 2022. Cine a fost Sf Antim Ivireanul

Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în anul 1650. A fost de neam georgian (ivirean) sau caucazian. După ieșirea din robia turcă, a învățat caligrafia, pictură, sculptură și limbile greacă, arabă, turcă, scrie crestinortodox.ro

Ajunge în Țara Românească la invitaţia domnitorului Constantin Brâncoveanu. Ajunge conducătorul tipografiei de la Bucureșți, apoi devine egumen al Mănăstirii Snagov. Aici va întemeia o nouă tipografie. Este ales episcop al Râmnicului, după care devine mitropolit al Țării Românești.

A tipărit 30 de cărți în limba greacă, 22 în română, una în slavonă, 6 slavo-române, 2 greco – arabe, una greco-română și una greco-slavo-română, în total 63 de cărți. Datorită Didahiilor (28 de predici rostite în cursul arhipăstoririi sale la diferite sărbători), a devenit cărturarul care a vorbit cea mai frumoasă limba română dintre cărturarii epocii sale.

Acuzat că ar fi avut legături cu austriecii și că ar fi uneltit împotriva lui Nicolae Mavrocordat și a turcilor, a fost arestat şi, ulterior, exilat în Muntele Sinai. Turcii care îl duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungia.

Calendar ortodox 27 septembrie 2022. Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Antim Ivireanul pentru pace în lume

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa cerului și a pământului, cinstea și slava creștinilor, ceea ce ești mai înaltă decât cerurile și mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată, nădejdea celor păcătoși și liniștea celor loviți de valurile vieții, caută asupra poporului tău, vezi moștenirea ta, nu ne lăsa pe noi, păcătoșii, ci ne păzește și ne scapă de vicleșugurile diavolului, că ne-au împresurat întristările, nevoile și răutățile.

Dă-ne mână de ajutor, Fecioară, că pierim. Îndură-te de noi, că pe ține te avem ajutătoare și la ține nădăjduim să-L îmblânzești pe Fiul tău cu rugăciunile tale preaputernice și nebiruite, că să-Și întoarcă spre noi milă Sa cea bogată. Și pe toți să ne învrednicească a ne păstra viața cinstită și fără de prihană, pentru că noi cu o gură și cu o inimă pe El pururea să-L mărim, iar ție să-ți zicem: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!”. Amin.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page