Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 15 noiembrie 2022. Cruce neagră. Sfântul Paisie de la Neamţ; începutul Postului Crăciunului. Rugăciune pentru bună înţelegere

Sfântul Paisie de la Neamţ, unul dintre marii nevoitori ai monahismului românesc, este prăznuit anual pe 15 noiembrie. Tot azi este şi prima zi din Postul Naşterii Domnului.

Sărbători religioase 15 noiembrie 2022

Ortodoxe: Sfântul Paisie de la Neamț; Începutul postului Crăciunului

Greco-catolice: Sf. m. Gurie, Samona și Avi

Romano-catolice: Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold al III-lea

Calendar ortodox 15 noiembrie 2022. Cine a fost Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ

Sfântul Paisie de la Neamț s-a născut la 21 decembrie 1722 în familia protopopului Ioan din Poltava, primind la botez numele Petru, scrie crestinortodox.ro. Încă de tânăr a luat calea monahismului, îndreptându-se către mănăstirea Liubetk, apoi către Medvedovschi. Pentru că nu este mulţumit cu viaţa din această mănăstire, ajunge la Lavra Pecerska din Kiev, unde devine rasofor. Ulterior, pleacă în Ţările Române împreună cu prietenul său Alexie.

Ajuns în Țara Românească, viețuiește în schiturile Dălhăuţi, Trăisteni, Poiana Mărului și Cârnu. Pleacă la Sfântul Munte Athos, unde este tuns în monahism și unde se nevoiește timp de 17 ani. La capătul acestei perioade, părăsește Sfântul Munte şi ajunge la schitul Vărzăreşti, din zona Buzăului. De aici se îndreaptă spre Moldova. Este numit stareț la Mănăstirea Dragomirna, unde vieţuieşte între anii 1763 şi 1775, dar este nevoit să se retragă împreună cu întreaga obşte la Mănăstirea Secu în timpul ocupaţiei austriece.

Paisie va primi în dar de la voievodul Constantin Moruzzi Mănăstirea Neamț şi se va muta la această mănăstire. În anul 1791, Paisie este hirotesit arhimandrit. Trece la cele veșnice trei ani mai târziu și este îngropat în biserica mare a Mănăstirii Neamț.

Tot azi este prima zi din postul Naşterii Domnului.

Calendar ortodox 15 noiembrie 2022. Rugăciune către Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ pentru împăcare şi bună înţelegere

Cuvioase Părinte Paisie, fiu al Ucrainei și părinte duhovnicesc al Moldovei, lauda monahismului ortodox, stareț sfânt al Mănăstirii Neamț, părinte și dascăl al neîncetatei rugăciuni și povățuitor blând și smerit al cuvioșilor călugări, cu evlavie îngenunchem înaintea sfintei tale icoane și cu credință cerem să te rogi înaintea Preasfintei Treimi pentru noi păcătoșii, fiii tăi.

Ascultă rugăciunile noastre și le du la Hristos Dumnezeu și la Preasfânta Fecioară Maria. Îndepărtează ispitele cele grele de la noi și, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne, Sfinte Părinte Paisie, să ne rugăm cu lacrimi; învață-ne să ne iubim și să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria și tot cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în mănăstirile noastre și, mai ales, smerenia, ascultarea și sfânta rugăciune.

Izbăvește-ne de împuținarea credinței și împietrirea inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca, astfel, trăind în smerenie și viață curată, să dobândim cereasca împărăție pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Cuvioase Părinte Paisie, împreună cu toți sfinții, să întărească Hristos dreapta credință în lume și viața sfântă în mănăstirile, în satele și orașele de pretutindeni.

Ajută-ne, Cuvioase Părinte Paisie să împlinim poruncile lui Hristos, și, împreună cu cetele cerești, roagă-te pentru părinții noștri ierarhi, preoți și călugări, pentru mame și copii, pentru cei care sunt în suferințe și în nevoi, pentru toți dreptcredincioșii creștini și pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul Preasfintei Treimi, Căreia I se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor. Amin.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page