Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 11 octombrie 2022: Sărbătoare în calendarul creștin! Marți e ziua tuturor celor ce poartă acest nume sfânt! Rugăciunea de mare ajutor la vreme de necaz

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 11 octombrie, enoriașii îl sărbătoresc Pe Sfântul Apostol Filip, dar și pe Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul.

Calendar Creștin Ortodox, marți, 11 octombrie 2022. Cine a fost Sfântul Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi, este cunoscut ca „Filip diaconul”, tocmai pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli.

Sfântul Apostol Filip este cunoscut pentru credința și faptele sale bune. După ce Sfântul Arhidiacon Ștefan  a fost ucis cu pietre, s-a început persecuția creștinilor în Ierusalim.

Toți s-au împrăștiat în diferite locuri pentru a propovădui cuvântului lui Dumnezeu, însă Apostolii au rămas.

Filip boteza mulțimile în numele lui Dumnezeu. Când s-a întors la Ierusalim, a fost hirotonit episcop. El a trăit în pace până la bătrânețe și după ce și-a dat ultima suflare, fiind înmormântat în Cezareea Palestinei.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei, a Sfintei Muceniță Zenaida și a Sfinților Filonila și Lev de la Optina.

Calendar ortodox 11 octombrie 2022. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip, rugăciune de mare ajutor la vreme de necaz, pe care este bine să o rostească marți toți credincioșii! 

Cântarea 1.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a cântat: că cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu străluci­rile cele prealuminate ale lui Hristos, după împărtăşirea Dumnezeieştii Înţelepciuni, lu­mină a doua te-ai arătat, Mărite Apostole Filip, luminând sfinţite pe toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfiinţându-se cu toată fiinţa noastră Cuvântul Cel mai pre­sus de fiinţă, te pune pe tine înainte sfinţit ucenic, să scoţi, înţelepte, neamurile de la întunericul cel fără de sfinţenie.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin punerea mâinilor sfinţi­lor ucenici, te-ai ales împreună cu Arhidiaconul Ştefan şi cu ceilalţi sfinţi dia­coni; ca unul ce erai plin de Du­hul lui Dumnezeu, Preaînţelepte Filip.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce ai zidit toate din ce n-au fost, ca o Pricinăte-a avut pe tine Întrupării Sale, Maica lui Dumnezeu, Preacurată. Pen­tru aceasta, după datorie, credincioşii pe tine te fericim.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii ai Luminii ai făcut pe cei ce erau întru întunericul necunoştinţei, fericite, ca un cer înalt povestind Mărirea Cuvântului.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind, Preasfinţite Filip, pe Hristos, Care a Răsărit din seminţia lui Iuda, ai arătat, fericite, prin lu­mina harului, pe Cel Ce mai înainte de demult L-au vestit Moise şi Proorocii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiurile cele curgătoare de miere, pleci pe cei lepădaţi departe prin necunoştinţă, să fugă de otrava cea pierzătoare de suflet şi să primească harul cel de mântuire, Sfinte Filip, de Dum­nezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfeşnic de Taină te-ai arătat, Fecioară, purtând Făclia, care cu Bunătatea Sa Cea Nemărginită, Luminează cu adevărat pe cei cuprinşi mai înainte de noap­tea necunoştinţei

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumneze­iască cuviinţă cântă grăind: din cuget curat întru Domnul să prăznuim.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te Simon magul că faci minuni şi semne mari, cu făţărnicie s-a botezat, Sfinte Apostole Filip şi nefugind de răutate, s-a dat pierzării.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te cei ce locuiau în cetatea Samaria, Apostole Filip, propovăduitorul lui Hristos, că faci multe minuni, cu veselie pri­meau Lumina cunoştinţei.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngerul Domnului a zis către tine: mergi, Apostole Filip, să îndreptezi cărările cinstitului famen etio­pian, ca să cunoască el calea În­trupării Cuvântului.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul famen, văzându-te că-i îndreptezi mintea, s-a bo­tezat de mâna ta, Sfinte Apostole Filip şi arătându-se plin de Duhul Sfânt, s-a făcut propovăduitor Dum­nezeiesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fii lui Dumnezeu a făcut pe fiii oamenilor, Fiul tău, Întrupându-Se şi născându-Se din Curate sângiurile tale, Ceea ce eşti fără prihană; pentru aceea te mărim. 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Străluci­rea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le, ca să Te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neînspăimântându-te de mâ­nia celor fărădelege, ai umblat prin mijlocul lupilor, Sfinte Filip, cu adevărat ca un miel, schimbându-i pe ei către dreapta credin­ţă, cu harul cuvântului, prea­fericite.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre junghiere S-a adus Emanuel, ca un miel, precum zice Dumnezeiescul Isaia; pe Care neputându-l pricepe sfinţitul famen, se învăţa de la tine, Apostole Filip.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenic grăitor de cele sfinte, ales unul din cei şapte diaconi, te cunoaştem pe tine, Dumneze­iască temelie a Bisericii şi tutu­ror celor din întuneric lumină­tor, Sfinte Apostole Filip.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce te mărturisim pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, ne izbăvim de în­cercări şi de nevoi, cu mijloci­rile tale cele către Dumnezeu şi Domnul tuturor, Fecioară de Dumnezeu Dăruită.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai umplut de apele Duhului şi ai ieşit ca un râu din Dumnezeiescul Eden, por­nind cu valuri line peste plinăta­tea pământului şi udând inimi­le, cel ce eşti vrednic de laudă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizându-ţi gura, te-ai umplut, ucenice, de pricepere duhovnicească şi deschizând gâtlejul vicleanului ai scos mul­ţimi nenumărate de cei înghiţiţi şi i-ai mântuit.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea vrăjmaşului celui nevăzut s-a surpat şi de tot s-a prăpădit cu Puterea Duhului, propovăduind tu, Sfinte Filip, pe Hristos, Cel Ce S-a Răstignit şi a chemat neamurile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Afară de Legile firii, a născut pe Hristos, Ziditorul firii şi mai presus de fire a rămas cu ade­vărat Fecioară Neîntinată, Prea­sfântă Maica Ta, Preabunule. 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page