Press "Enter" to skip to content

Ajutorul de înmormântare sau deces 2024. Ce sumă veți primi și de ce acte aveți nevoie

Ajutorul de înmormântare sau deces 2024. Suma acordată ca ajutor de înmormântare de către statul român a fost majorată în anul 2024. Iată care este suma de asistență financiară acordată în cazul unui deces și care sunt documentele esențiale pentru a solicita acest sprijin.

Ajutorul de înmormântare sau deces a fost majorat în 2024

Ajutorul de înmormântare constă într-o sumă de bani oferită de stat în cazul în care survine decesul asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreținerea solicitantului.

La 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare noua lege a pensiilor, aducând cu sine modificări și în privința ajutorului de înmormântare.

Obținerea acestui ajutor presupune depunerea unui set de documente. Ele variază în funcție de statutul persoanei decedate: pensionar, asigurat sau alte situați.

În plus, există clarificări referitoare la criteriile pe baza cărora anumite persoane pot beneficia de acest ajutor.

Prin urmare, în situația decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de înmormântare se oferă unui singur beneficiar.

Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană dintre:

1. Soțul supraviețuitor
2. Copilul
3. Părintele
4. Tutorele
5. Curatorul

În lipsa acestora, ajutorul poate fi acordat oricui poate dovedi că a contribuit financiar.

Ajutorul de deces poate fi acordat asiguratului sau pensionarului în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Membrii de familie eligibili sunt:

1. Soțul;
2.Părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Copiii eligibili pentru ajutor de deces includ:

1. Copiii proprii
2. Copiii adoptați
3. Copiii aflați în plasament familial
4. Cei încredințați spre creștere și educare familiei

Aceștia trebuie să aibă vârsta de până la 18 ani sau, dacă continuă studiile, până la finalizarea acestora (fără a depăși 26 de ani). Se includ, de asemenea, copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, în cazul în care și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate.

Care sunt actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de deces în anul 2024 variază în funcție de situația specifică. În cazul în care decedatul era pensionar, sunt necesare următoarele acte:

1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
2. Cuponul de pensie al decedatului;
3. Certificatul de deces (în original);
4. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile legate de deces, inclusiv o declarație a solicitantului pentru ajutorul de deces;
5. Actul de identitate al solicitantului (în original);
6. Actele de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care confirmă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original).

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de deces în 2024 în cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii includ:

1. Cerere-tip (descărcabilă online);
2. Certificatul de deces (în original);
3. Actul de identitate al solicitantului (în original);
4. Actele de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care confirmă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original);
5. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de deces (în original) – factură fiscală/chitanță sau declarație pe proprie răspundere (în situația în care solicitantul este soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul) sau cu declarație pe proprie răspundere autentificată (la notar, în cazul altor persoane);
6. Declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant;
7. Adeverință de salariat, în care să se precizeze că decedatul era salariat și nu a beneficiat de concediu fără salariu sau absențe nemotivate la data decesului (în original).

Situaţia în care decedatul nu avea un drept propriu de asigurări sociale

Pentru obținerea ajutorului de deces în 2024 în situația în care decedatul nu avea un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soț/soție, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii, sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere-tip (disponibilă pentru descărcare online);
2. Certificatul de deces (în original);
3. Actul de identitate al solicitantului (în original);
4. Actele de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care confirmă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original);
5. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de deces (în original) – factură fiscală/chitanță sau declarație pe proprie răspundere (în situația în care solicitantul este soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul) sau cu declarație pe proprie răspundere autentificată (la notar, în cazul altor persoane);
6. Declarație pe propria răspundere că decedatul nu avea calitatea de pensionar/asigurat și nu realiza venituri;
7. Adeverință de salariat, în care să se precizeze că decedatul nu a beneficiat de concediu fără salariu sau absențe nemotivate la data decesului (în original).

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces în 2024, în cazul în care decedatul era membru de familie neasigurat

Pentru obținerea ajutorului de deces în 2024 în cazul în care decedatul era membru de familie (soț/soție, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) și nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, aflându-se în întreținerea solicitantului pensionar, sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
2. Cuponul de pensie al solicitantului;
3. Certificatul de deces (în original);
4. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv o declarație a solicitantului pentru ajutorul de deces;
5. Actul de identitate al solicitantului (în original);
6. Actele de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care confirmă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original);
7. Declarație că solicitantul l-a întreținut pe decedat.

Alte documentele necesare, în funcție de situație, includ:

1. Pentru copilul inapt în vârstă de peste 18 ani:
– Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, care să ateste boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia (original);

2. Pentru membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, care urma o formă de învățământ:
– Adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

Dacă membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, având vârsta de peste 18 ani, acordarea ajutorului de deces este condiționată de prezentarea unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale. Acest document trebuie să ateste cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data la care aceasta a apărut, conform informațiilor furnizate de cpmb.ro.

Ajutorul de deces a fost majorat, de la 1 ianuarie, la suma de 7.567 de lei

Valoarea ajutorului de deces este stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mică decât valoarea câștigului salarial mediu brut.

Din data de 1 ianuarie 2024, valoarea ajutorului de deces a fost majorată la suma de 7.567 de lei, comparativ cu suma de 6.789 de lei, care era înregistrată în anul 2023.

În plus, în situația decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se ridică la 3.784 de lei.

Ajutorul de deces este acordat în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

Instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului sau a unui membru de familie al acestuia;

Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Formularele necesare, cum ar fi cererea-tip sau declarația aparținător, pot fi găsite pe cpmb.ro.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page