Press "Enter" to skip to content

Ajutorul de deces va fi majorat în 2023. Câţi bani se dau în plus şi ce acte trebuie pentru încasarea banilor

Ajutorul de deces pentru românii asiguraţi sau pensionari creşte din anul 2023, după cum se arată în proiectul de lege al bugetului asigurărilor de stat pentru anul viitor, adoptat de Guvern.

Mai exact, ajutorul de deces se majorează cu 694 de lei, astfel că, după creştere, el va ajunge la valoarea de la 6.789 lei pentru anul 2023.

De asemenea, şi cuantumul indemnizaţiei pentru rudele celor decedaţi va fi majorat la 3.395 lei.

Tot din 2023, creşte şi valoarea ajutorului de deces de la 5.163 de lei la 5.429 de lei, se mai arată în proiect.

În plus, indemnizaţia rudelor persoanelor care au decedat este majorată în acest an de la 2.582 de lei la 2.715 lei.

Conform Legii 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.

Pentru ca modificările menţionate mai sus să intre în vigoare, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 trebuie să fie votat de Parlament, promulgat de şeful statului şi apoi publicat în Monitorul oficial.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces în 2023 

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2023 sunt următoarele: 

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz. 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page