Press "Enter" to skip to content

Sărbătoare 13 octombrie 2022: Ce sfinți sunt prăznuiți în calendarul ortodox?

Sărbătoare 13 octombrie 2022. Sărbătoare importantă pentru creștin ortodocși pe data de 13 octombrie 2022! Iată ce se prăznuiește în această zi în Biserica Ortodoxă!

Sărbătoare 13 octombrie 2022. Pe data de 13 octombrie 2022, creștin ortodocșii prăznuiesc Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași.

Sărbătoare 13 octombrie 2022. Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași

În anul 1996, racla cu capul Sfântului Apostol Andrei a fost adusă la Iași, tocmai din Catedrala mitropolitană din Grecia. 

În ceea ce-I privește pe Sfântul Mucenic Carp (episcopul Tiatirei) și pe Sfântul Papil (diaconul sau), cei doi au trăit în cetatea Pergam, pe timpul domniei împăratului Decius, respectiv a proconsulului Valerius.

Sfinții Mucenici Carp și Papil au fost supuși torturii, din cauza faptului că au recunoscut credința lor în Hristos, motiv pentru care au fost legați și târâți de cai.

În ciuda acestui aspect, un înger al Domnului le-a vindecat toate rănile. Aceeași soarta a avut-o și Sfântul Mucenic Agatodor, care la acea vreme era servitorul Sfântului Mucenic Carp, din cauza faptului că a mărturisit și el că este creștin, prin urmare, a fost supus la nenumărate torturi.

Calendar ortodox 13 octombrie 2022. Rugăciune

Irmosul:

Cânta-voi Ţie Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cu dragoste săvârşesc purtătoarea de lumină, sfinţită şi prealăudată şi preacinstită pomenirea ta, umple-i de dumnezeiasca lumină prin rugăciunile tale apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dat cu totul Stăpânului, ai păzit nevătămate legile Lui cele cinstite şi pe cei fărădelege i-ai învăţat buna lege, apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind mintea cea mai presus de gând, preasfinţite, ţi-ai luminat mintea cu privire tainică şi lumea o ai luminat, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Fecioară în chip de negrăit şi înnoind legile firii, te-ai făcut Maică pururea Fecioară; pentru aceea te fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alăută atinsă de Duhul s-a făcut limba ta cea mişcată de Dumnezeu, preafericite, grăind slava Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Cuvântul cel fără început, Care te povăţuia bine şi te întărea, de faţă căile mântuirii ai arătat celor fară de Dumnezeu, Carp apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să vesteşti lumii propovăduirea cea mântuitoare, ca un ierarh dumnezeiesc ai răbdat multe prigoniri şi necazuri, mărite Carp.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un prunc tânăr ai născut pe Cel Ce a răsărit negrăit din Tatăl mai înainte de veci, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea te slăvim.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Dumnezeu inima mea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Milostive, pentru dragostea chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, lubitorule de oameni, tăria mea şi lauda.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zidit-ai mulţimea credincioşilor ca nişte pietre, pe piatra dreptei credinţe şi i-ai făcut locaş Preasfântului Duh, cugetătorule de Dumnezeu apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înnoind cu Botezul pe oamenii cei învechiţi de gând şi de stricăciune, i-ai învăţat a slăvi pe Hristos Dumnezeul nostru, propovăduitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând taina Care a acoperit Cerurile pentru bunătate, cugetătorule de Dumnezeu, ai tras spre cunoştinţă neamurile cele ce au părăsit întunericul înşelăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduitorul de Dumnezeu Avacum, cu gândul te vedea pe tine Munte mare şi umbros, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, din care a venit Dumnezeul nostru cu trup. 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea Ta, Doamne, trimi-te-o nouă. Şi din negura greşelilor scapă-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un preales săditor de pomi ai arătat popoarelor lemnul vieţii, din care cel ce se va împărtăşi, va trăi după aceea în veci, propovăduitorule al lui Hristos, apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te, apostole Carp, propovăduitor neamurilor şi învăţător cinstit, tăinuitor sfinţit şi cuvântător de cele sfinte, cu veselie stai înaintea Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De la răsărit te-ai pornit ca un luminător neapus, luminând lumea cu razele cuvintelor şi ale obiceiurilor tale celor sfinţite, ierarhe apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curăţeşte-mă pe mine acum de întinăciunea trupului şi a sufletului, cu ajutorul tău cel milostiv, Binecuvântată, ca să te laud şi să te măresc după datorie pe tine, Prealăudată. 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul moaştelor tale, cu dumnezeiescul har izvorăşte roduri de tămăduiri celor ce au trebuinţă şi curăţă patimi şi îneacă duhurile cele necurate, ierarhe apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău a izbăvit pe oameni de necuvântare şi arătarea cea preamare a minunilor tale, către credinţă a povăţuit pe cei rătăciţi, mărite Carp.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu putere dumnezeiască, ai omorât pe balaurul, cel ce grăieşte hule, asupra celui dintru înălţime şi pe cei omorâţi de dânsul i-ai izbăvit, apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Preacurată fără de durere pe Ziditorul, Care ridică chinurile şi durerile noastre şi învredniceşte firea noastră desfătării celei fără de durere. 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page