Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox 26 septembrie 2022. Cu ce rugăciune e bine să îți începi săptămâna

În fiecare zi a anului are loc o sărbătoare sfântă. Însă știați dacă sărbătoarea de pe data de 26 septembrie 2022 este o sărbătoarea cu cruce neagră sau roșie?

Aflați din rândurile următoare care este sărbătoarea care are loc pe data de 26 septembrie 2022 și dacă este o sărbătoare cu cruce neagră sau roșie, dar și care este rugăciunea care este adresată sfântului sărbătorit în această zi.

Sfântul Neagoe Basarab  a fost domn al Țării Românești între anii 1512 și 1521, fiind prăznuit pe data de 26 septembrie. Cu toate acestea, canonizarea sa a fost hotărâtă pe data de 8-9 iulie 2008, iar proclamarea solemnă a canonizării sale a avut loc la București, pe data de 26 octombrie.

Sfântul Neagoe Basarab a făcut de-a lungul timpului, nenumărate donații către mănăstirile ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim și din Țara Românească, a fost ctitor al multor biserici din țară, dar totodată și autorul cărții „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”.

Sfântul Neagoe Basarab  a fost înmormântat în gropnița domnească de la Curtea de Argeș, pe piatra de mormânt a sa fiind scris: “ A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod și Domn a toată Țara Românească și a părților dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani și jumătate. Și rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic și lăcașul oaselor mele, ca să fie nestricat ”.

Conicarul Gavriil Protul a spus despre Sfântul Neagoe Basarab, în “Viața Sfântului Nifon”, următoarele: “ Ce vom spune despre lucrurile și mănăstirile pe care le-au miluit?… Și în toate laturile de la Răsărit până la Apus și de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea și cu multă milă pretutindeni da. Și nu numai creștinilor fu bun, ci și păgânilor, și fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care strălucește soarele Său și ploaia și peste cei buni, și peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie ”.

 

Cu ce rugăciune e bine să îți începi săptămâna

Rugăciunile ne ajută să ne găsim liniștea sufletească și să stabilim conexiuni cu Domnul. Iată cu ce rugă e bine să îți începi atât săptămâna, cât și fiecare zi!

„Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeiești. Deci, astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie, și-mi ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

O Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voință mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe toți ne învrednicește de mărirea Ta în răi. La această pun mijlocitori pe Sfinții Tăi îngeri, către care zic:

O, cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și va mulțumesc, pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă, nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, că să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciți-mă să va văd la moartea mea, stand în jurul meu și să duceți sufletul meu în cer, că să se închine măririi Fetei lui Dumnezeu, iar vouă să va mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.”

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Adormirii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan

Tropar la Sărbătoarea Adormirii Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea:

Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grăbeşte de mântuieşte pe poporul cel fără de răspuns. Că te primeşte când cazi către Dânsul, Cel Ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptul Lui: pe Acela roagă-L, de Dumnezeu Cuvântătorule, ca norul vrăjmaşilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te la cuget ai cunoscut adâncurile Duhului, Cuvântătorule de Dumnezeu şi ne-ai vestit naşterea cea înfricoşătoare strigând: la început era Cuvântul lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împilaţi fiind de mulţimea ispitelor şi a patimilor, a necazurilor şi a năvălirilor celor rele, cu credinţă năzuim la tine, Cuvântătorule de Dumnezeu: fii ajutător robilor tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un doctor preaales, înţelepte, vindecând patimile sufletelor noastre cele cumplite, prin mijlocirea ta, izbăveşte-ne de osânda şi de focul cel veşnic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu Cel ce S-a făcut Om pentru noi, pe Acela roagă-L, Preacurată, ca în ziua judecăţii să Se milostivească spre noi cei ce mult am greşit Lui.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget luminat şi curat vorbind cu Cuvântul, în taină, te-ai învăţat de la Dânsul cele mai presus de cuvânt şi toată făptura vădit ai luminat-o, Cuvântătorule de Dumnezeu, de trei ori fericite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezleagă-mă de cumplitele legături ale păcatului, legându-mă pe mine de dragostea Stăpânului şi Dumnezeu. Pe Acela iubindu-L cu aprindere te-ai făcut de Dumnezeu Cuvântător al Lui, de trei ori fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Datu-te-ai nouă apărător şi mijlocitor şi mântuitor către Domnul rugător, de minuni însuţi făcător şi izvor de tămăduiri. Pentru aceasta te cinstim pe tine, de Dumnezeu Cuvântătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel Ce negrăit S-a Întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, când era Înălţat pe Lemnul Crucii, atunci pe tine, ca pe o Fecioară Preacurată, te-a încredinţat ucenicului cel iubitor de feciorie.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile cuvântului ai adăpat toată lumea, cu buna credinţă uscând apele cele tulburi ale păgânătăţii. Pentru aceasta te cinstim, mărite.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul meu, cel slăbănogit de toate bântuielile vrăjmaşilor celor necuraţi, ca pe cel ce scapă la acoperământul tău, te rog încinge-l cu tărie şi cu putere, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te Biserică Dumnezeiescului Duh, pe cei ce pururea cu credinţă năzuiesc la Dumnezeiască Biserica ta, prin mijlocirea ta arată-i biserici lui Dumnezeu, de Dumnezeu Cuvântătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe Ceea ce este Dumnezeiesc şi Cinstit Locaş al lui Dumnezeu şi să fericim pe Preasfânta Fecioară toţi cei ce ne-am îndumnezeit printr-însa şi ne mântuim de cele cumplite.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page